Praca

Firma P.B-H. "Kawecki" sp. j. oferuje podjęcie współpracy na stanowiskach:
 • tynkarza
 • malarza
 • montera bloczków ORTH
 • monterów zabudów gips-kartonowych
Do współpracy zapraszamy również firmy w charakterze podwykonawców. Dzięki wieloletniej działalności na warszawskim rynku budowlanym, zapewniamy duże zakresy prac w trakcie całego roku.

W przypadku chęci podjęcia współpracy prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

praca@tynki-kawecki.pl

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Kawecki” sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy KRS pod Nr. KRS 0000139482, Nr REGON 634408061, NIP 779-21-91-018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) informuję, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Kawecki” sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa;

 • Osoba upoważniona w zakresie spraw dotyczących ochrony danych osobowych jest dostępna pod adresem mailowym: pbhkaweckispj@wp.pl;

 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) i c) Rozporządzenia;

 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od ostatniej czynności wykonanej na danych;

 • Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy Rozporządzenia;

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być nieprawidłowa realizacja umowy.